Powody, dla których warto przystąpić do programu

Bezpieczeństwo

Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłownmiczej to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo.

Proces podgrzewania wody wodociągowej ciepłem sieciowym realizowany jest w pomieszczeniu wymiennikowni, a więc z dala od mieszkań użytkowników. Z łazienek i kuchni znikają indywidualne podgrzewacze zastąpione przyłączem do instalacji centralnej ciepłej wody. Wraz z indywidualnymi podgrzewaczami wody znika zagrożenie zatruciem, wybuchem czy porażeniem prądem elektrycznym. Bez obaw można korzystać z przyjemności, jaką daje kąpiel w ciepłej wodzie.

Właściwa i stała temperatura wody

W systemach centralnie przygotowywanej ciepłej wody użytkowej zastosowano rozwiązanie, które eliminuje problem oczekiwania aż z rur spłynie zimna woda –instalację cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.

Układ ten składa się z dodatkowego przewodu ciepłej wody, łączącego węzeł cieplny z najdalej wysuniętym punktem czerpalnym. Ciepła woda krąży w instalacji i po odkręceniu zaworu czerpalnego, natychmiast można z niej korzystać. W ten sposób, poprawia się komfort korzystania z produktu. Dodatkowe korzyści, to zmniejszenie ilości pobieranej wody oraz ilości powstających ścieków.

Odpowiednio wyregulowany system zapewnia stałą temperaturę wody, a dodatkowe wyposażenie układu w wyłączniki czasowe (opcjonalnie) powoduje, że cyrkulacja pracuje tylko w zadanym czasie.

Wysoka wydajność systemu

Centralna ciepła woda przygotowywana w wymiennikowni i cyrkulująca w instalacji, umożliwia bezproblemowe, jednoczesne korzystanie z niej przez wielu użytkowników. Odpowiednio dobrana moc wymiennika (elementu składowego węzła cieplnego) zapewnia, że przy maksymalnym, godzinowym rozbiorze wody wszyscy mieszkańcy otrzymają produkt o wymaganych parametrach użytkowych.

Niższe koszty i stabilne ceny

Koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są aktualnie nieznacznie niższe od kosztów gazu zużytego do podgrzania takiej samej ilości wody i zdecydowanie niższe, w porównaniu z sumą kosztów gazowego nośnika energii, obligatoryjnych przeglądów, usług serwisowych i amortyzacji indywidualnego podgrzewacza wody.

(Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej dla budynku wielorodzinnego (49 mieszkań) przy założeniu, iż na przeciętne mieszkanie przypada 2,43 osoby (średnia dla Krakowa), zużycie ciepłej wody – 48 l/os./d, temp. wody zimnej – 10°C, temp. wody ciepłej – 55°C. Taryfy/cenniki nośników energii aktualne na dzień15 kwietnia 2013 r, S1-WIP MPEC S.A. w Krakowie, dla ciepła sieciowego, W-2.1 PGNiG, Karpacka Spółka Gazownicza dla gazu ziemnego i G11 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. dla energii elektrycznej.)

Porównanie dynamiki zmian kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o gaz ziemny i ciepło sieciowe, z okresu ostatnich pięciu lat, przemawia zdecydowanie na korzyść ciepła sieciowego.

(grupa taryfowa S1-WIP MPEC S.A. w Krakowie) i gazem ziemnym (grupa taryfowa W-2.1 PGNiG, Karpacka Spółka Gazownicza). Obliczenia przeprowadzono dla trzyosobowego gospodarstwa domowego zużywającego 48 dm3/osobę/dzień ciepłej wody o temperaturze 55°C

Pewność dostaw, niezawodność systemu

Ze względu na ciągłość dostaw ciepła sieciowego (produkt dostarczany jest do odbiorców przez 365 dni w roku), klienci MPEC S.A. w Krakowie mogą korzystać z wody podgrzewanej ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej przez cały rok kalendarzowy. Gwarancję nieprzerwanych dostaw zapewnia ciągła praca źródeł ciepła oraz promienisto-pierścieniowa budowa sieci ciepłowniczej, umożliwiająca, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych sieci, zmianę kierunku zasilania.

Dyspozycyjność pracującego w ruchu ciągłym Pogotowia Energetycznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. gwarantuje, że w przypadku wystąpienia awarii pojawi się ono u klienta bezzwłocznie. Użytkownicy podgrzewaczy indywidualnych nie mogą liczyć na taką dostępność służb serwisowych.

Komfort użytkowania, łatwość obsługi urządzeń

Użytkownicy wody podgrzewanej ciepłem sieciowym odkręcają kran i ciepła woda płynie niemal natychmiast. Ponieważ urządzenia służące do podgrzewania wody znajdują się w pomieszczeniach technicznych, a nie w mieszkaniach, mieszkańcy zyskują niezabudowaną powierzchnię użytkową wolną od urządzeń i instalacji, a co za tym idzie – możliwość lepszego zagospodarowania przestrzeni i zdecydowaną poprawę estetyki. Nie trzeba już pilnować terminów przeglądów, dbać o zapewnienie dopływu powierza niezbędnego do spalenia gazu.

Dostawca ciepła do podgrzania wody – MPEC S.A. w Krakowie – dba o urządzenia podgrzewające wodę, modernizuje je i konserwuje, a w przypadku awarii zapewnia natychmiastową pomoc całodobowego pogotowia technicznego.

Sprawność i dostępność służb serwisowych

Pogotowie techniczne MPEC S.A. w Krakowie pozostaje do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę. Wystarczy wybrać numer telefonu 993 lub (12) 644 18 72 i poinformować dyspozytora o zdarzeniu, aby po okresie niezbędnym na przyjazd służb technicznych zjawili się serwisanci MPEC S.A. 
Pogotowie techniczne usuwa wszelkie awarie systemu leżące po stronie dostawcy ciepła oraz świadczy odpłatne usługi polegające na naprawach instalacji wewnętrznych, nadzorowanych przez administratora zasobów.

Korzystniejsze świadectwa charakterystyki energetycznej

Optymalny dobór surowców i technologii wytwarzania powoduje, że ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej w Krakowie charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. Wartość współczynnika wyliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w oparciu o dane eksploatacyjne za 2012 r. wynosi 0,21.

Niska wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej pozwala uzyskiwać wzorcowe parametry charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, korzystających z ciepła sieciowego.

W tym miejscu, należy wspomnieć o ustawowym obowiązku ustalenia charakterystyki energetycznej, między innymi dla każdego budynku/lokalu podlegającego zbyciu lub wynajmowi. Dobre świadectwo nie tylko podnosi wartość budynku i znajdujących się w nim lokali, ale również kreuje pozytywny wizerunek zarządcy nieruchomości.

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij