Rozwiązania techniczne

Przyłącza i węzły cieplne


węzeł indywidualny

węzeł grupowy

Przystosowanie węzła cieplnego C.O. do potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej polega zwykle na dobudowaniu do niego nowego modułu.
Innym rozwiązaniem jest wymiana jednofunkcyjnego węzła cieplnego na kompaktowy węzeł dwufunkcyjny.

Opisane wyżej działania dotyczą budynków przyłączonych bezpośrednio do wysokoparametrowej sieci cieplnej.

Jeśli budynek przyłączony jest do sieci poprzez węzeł grupowy konieczne jest wybudowanie bezpośredniego przyłącza wysokoparametrowego.

W celu poprawy stabilności pracy węzłów cieplnych i układu regulacji c.w.u. oraz zwiększenia sprawności energetycznej węzła układ może zostać wzbogacony w zasobnik(i) ciepłej wody użytkowej. Urządzenia te montuje się opcjonalnie, na życzenie i koszt Inwestora.

Instalacja rozprowadzenia i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynku

Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych, zbudowana jest z dwu równoległych przewodów rurowych, z których jeden służy do przesyłu ciepłej wody z węzła cieplnego do punktów poboru wody w mieszkaniach użytkowników, a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody tak, aby można było z niej korzystać bezpośrednio po odkręceniu kranu3.

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna być utrzymywana w przedziale 55–60ºC. W celu ograniczenia strat ciepła w trakcie przesyłu i cyrkulacji ciepłej wody, przewody rozprowadzające i cyrkulacyjne muszą posiadać odpowiednią izolację termiczną. Projektując instalacje złożone z wielu pionów, dąży się do zapewnienia jednakowej temperatury wody w każdym pionie, przy jednoczesnym zróżnicowaniu przepływu wody w poszczególnych pionach. Na podstawie obliczonych przepływów dokonuje się doboru średnic przewodów cyrkulacyjnych, a następnie oblicza się stratę ciśnienia dla najniekorzystniejszego obiegu. Dla tak obliczonych wartości dobiera się odpowiednią pompę cyrkulacyjną.

Projektant instalacji wybiera miejsca, którymi poprowadzone zostaną piony instalacyjne. Ich lokalizacja zależy od usytuowania punktów poboru wody. W najczęściej spotykanych rozwiązaniach piony instalacyjne zabudowuje się w specjalnie do tego celu przygotowywanych szachtach technicznych usytuowanych w ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych lub w kanałach spalinowych służących wcześniej odprowadzeniu spalin z gazowych podgrzewaczy wody.

Oba rozwiązania ograniczają do minimum prace monterów w mieszkaniach użytkowników.

W pierwszym przypadku w ścianie korytarza (klatki schodowej) umieszczona zostaje szafka, w której montuje się odejścia od pionów ciepłej wody (do mieszkań) wyposażone w zawory odcinające, wodomierz, zawór dławiący (w przypadku budynków wysokich z jedną strefą zasilania) i mieszający zawór trójdrogowy (opcjonalnie4). W drugim przypadku podobną szafkę montuje się w miejscu, które wcześniej zajmował indywidualny podgrzewacz wody. Zasilający przewód ciepłej wody użytkowej łączy się z wewnętrzną instalacją ciepłej wody w mieszkaniu. Punktem, w którym następuje spięcie tych instalacji, jest zazwyczaj dotychczasowe miejsce połączenia króćca ciepłej wody w indywidualnym podgrzewaczu, z instalacją wewnętrzną.

Wewnętrzna instalacja ciepłej wody w mieszkaniu użytkownika

Projekty zastąpienia ciepłej wody z podgrzewaczy indywidualnych, centralną ciepłą wodą zakładają, że instalacje wodne w mieszkaniach pozostają nienaruszone, a ingerencja w system, ogranicza się do przyłączenia tych instalacji do pionów zasilających. Monterzy przebywają w mieszkaniach użytkownika przez okres niezbędny do wykonania prac instalacyjnych. Prace w mieszkaniu użytkownika zakończone zostają zazwyczaj w tym samym dniu, w którym zostały rozpoczęte.

 

3 Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każda instalacja ciepłej wody o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 musi posiadać dodatkowy przewód cyrkulacyjny, zapewniający stałą wymianę wody w instalacji.

4 Zawory mieszające stosuje się w układach, w których profilaktyka zapobiegająca rozwojowi bakterii Legionella Pneumophila, prowadzona jest metodą regularnych okresowych przegrzewów ciepłej wody do temperatury ok. 70°C. Zadaniem zaworu jest utrzymanie stałej temperatury wody na wylewce poprzez zmieszanie wody ciepłej z bieżącą wodą wodociągową.

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij