Etapy i harmonogram projektów

1 Pierwszy kontakt
2 Zainteresowanie przystąpieniem do programu
3 Oferta
4 Umowa trójstronna
5 Projekt
6 Pozwolenie na budowę
7 Przygotowanie inwestycji
8 Prace budowlane
9 Uruchomienie dostaw

Podstawowe etapy realizacji projektu:

Zazwyczaj projekt rozpoczyna się z inicjatywy właścicieli lokali, mieszkańców, zarządców nieruchomości lub statutowych organów spółdzielni chcących zmodernizować swoje budynki. Zdarza się też, że zmiany podyktowane są koniecznością realizacji nakazu inspektorów nadzoru budowlanego, kominiarzy lub służb odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów obowiązujących przy eksploatacji urządzeń gazowych.

Zainicjowanie projektu uruchamia procedury poszukiwania najlepszych rozwiązań, gromadzenia ofert, pozyskiwania funduszy, zawierania umów, projektowania i wykonawstwa inwestycji.

Realizując przyjęty plan działań, zarząd spółdzielni lub zarządca nieruchomości – działający w imieniu wspólnoty – sprawdza dostępne na rynku oferty, poszukując rozwiązania optymalnego, spełniającego oczekiwania lokalnej społeczności.

Zainteresowanie proponowanym rozwiązaniem powoduje opracowanie i przedstawienie przez oferenta szczegółowej propozycji rozwiązań, dopasowanej do specyfiki budynku. Dokument ten zawiera między innymi wykaz niezbędnych prac budowlanych, zobowiązanie oferentów do pokrycia części kosztów inwestycyjnych oraz szacunkowe określenie mocy cieplnej niezbędnej do zapewnienia właściwej pracy systemu.

Przyjęcie oferty skutkuje podpisaniem umowy trójstronnej pomiędzy Inwestorem, wytwórcą ciepła i MPEC. W kolejnych krokach Inwestor zleca wykonanie projektu, uzyskuje pozwolenie na budowę, ustala harmonogram prac i wybiera wykonawcę instalacji. Określany jest sposób finansowania inwestycji, podpisywane są umowy i rozpoczynają się prace budowlano-instalacyjne.

Jeśli konieczna jest budowa nowego przyłącza, uczestnicy projektu ustalają zakres prac, opracowują wstępny kosztorys i dzielą się zadaniami. W każdym przypadku Inwestor realizuje przedsięwzięcie z wybranym przez siebie wykonawcą, przedsiębiorstwa energetyczne pomagają w zakresie logistyki i organizacji, wspomagając Inwestora wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji podobnych przedsięwzięć.

Szczegółowy harmonogram prac zależy zawsze od specyfiki przedsięwzięcia. Do zadań Inwestora należy przygotowanie nowego lub adaptacja obecnego pomieszczenia wymiennikowni w celu zabudowy dodatkowego modułu węzła cieplnego albo wymiany dotychczasowego urządzenia na nowy węzeł kompaktowy. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie dostarcza i instaluje wyposażenie wymiennikowni. Ekipy wykonawcze, działające na zlecenie Inwestora, montują systemy rozprowadzenia i cyrkulacji ciepłej wody. W następnym kroku wszystkie urządzenia i instalacje spinane są w jeden system, który w ciągu jednego dnia połączony zostaje z instalacją ciepłej wody użytkowej w mieszkaniu odbiorcy. Bezpośrednio przed przyłączeniem instalacji w lokalu użytkownika demontowany jest indywidualny podgrzewacz wody. Końcowymi działaniami są prace wykończeniowe przywracające estetykę lokali i ciągów komunikacyjnych. Podanie ciepła na potrzeby ciepłej wody poprzedza podpisanie przez Inwestora i MPEC umowy lub aneksu do umowy o dostawę ciepła.

Protokół odbioru prac instalacyjnych wraz z kopiami faktur stanowią podstawę do sporządzenia noty księgowej i wypłaty przez wytwórcę ciepła zadeklarowanej kwoty dofinansowania.

Harmonogram

ZadaniaMiesiące
  I    II  III  IV V VI VII VIII IX X XI XII
Postępowanie ofertowe  
Zastosowanie                            
Oferta                            
Zamknięcie postępowania                            
Ustalenie źródeł finansowania                            
Decyzja                            
Kontraktowanie
Umowa trójstronna                        
Projektowanie
Projekt przyłącza                        
Projekt węzła cieplnego                        
Projekt instalacji                        
Prace przygotowawcze
Pozwolenie na budowę                        
Wybór wykonawcy                        
Aneks do umowy o dostawy ciepła                        
Realizacja inwestycji
Budowa przyłącza                        
Modernizacja/rozbudowa/wymiana węzła cieplnego                        
Wykonanie instalacji wewnętrznej                        
Wykonanie instalacji wewnętrznej                        
Zamknięcie i rozliczenie inwestycji
Protokoły odbiorowe                          
Częściowy zwrot nakładów

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij