Jak się przyłączyć do sieci ciepłowniczej?

Etapy postępowania przy przyłączeniu do sieci ciepłowniczej

1 Właściciel lub zarządca zgłasza się do MPEC z pytaniem o możliwość podłączenia budynku do sieci
2 MPEC potwierdza możliwość przyłączenia
3 Właściciel lub zarządca składa wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
4 MPEC opracowywuje dokumentację techniczną
5 Właściciel lub zarządca podpisuje z MPEC umowę o przyłączenie
6 MPEC rozpoczyna realizację przyłącza
7 Właściciel lub zarządca rozpoczyna budowę instalacji wewnętrznej
8 Właściciel lub zarządca podpisuje z MPEC umowę na dostarczenie ciepła
9 MPEC rozpoczyna dostawę ciepła do budynku

Osoby zainteresowane przyłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, powinny przygotować i złożyć w MPEC S.A. wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie spółki w Krakowie lub przesłać go drogą pocztową lub na podany adres e-mail:

Złożenie wniosku osobiście
al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków
Przesłanie wniosku drogą pocztową
al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków
Wysłanie wniosku na adres e-mail
mpec@mpec.krakow.pl

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie tego obiektu w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

W terminie do 30 od daty otrzymania kompletnego wniosku, MPEC S.A. w Krakowie określa warunki techniczne przyłączenia.

W dwuletnim okresie obowiązywania tych warunków Odbiorca może złożyć wniosek o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej. Umowa powinna zostać zawarta, na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia obiektu.Umowa o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci określa zobowiązania stron w zakresie realizacji przedsięwzięcia.

30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepła odbiorca wypełnienia i składa w siedzibie Spółki wniosek o zawarcie kompleksowej umowy dostarczania ciepła oraz podpisuje umowę sprzedaży ciepła.

Po podpisaniu kompleksowej umowy dostarczania ciepła wystawiane jest zezwolenie na włączenie będące załącznikiem do umowy. Dokument ten określa parametry techniczne dostawy ciepła oraz grupę taryfową, do której odbiorca został zakwalifikowany. Zezwolenie na włączenie podpisuje przedstawiciel odbiorcy oraz przedstawiciel służb technicznych MPEC S.A. Z datą podpisania zezwolenia przez obie strony uruchomiona zostanie dostawa ciepła do przyłączonego obiektu.

Powyższe wnioski oraz wzory przygotowywanych dokumentów dostępne są na stronie www.mpec.krakow.pl

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij