Powody, dla których warto korzystać z ciepła sieciowego

Rozpatrując decyzję o wyborze sposobu ogrzewania Państwa obiektów, warto wziąć pod uwagę wymagania prawne oraz przedstawione niżej zalety, charakteryzujące ciepło sieciowe.

Wymagania prawne

Z obowiązujących przepisów prawa budowlanego i prawa energetycznego wynika, że każdy inwestor realizujący nowy projekt budowlany ma obowiązek zapewnić efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii. Może to zrobić przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła, w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe z kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.

W Krakowie aż 96,01% całkowitej ilości ciepła dostarczanego w skali roku kalendarzowego do miejskiego systemu ciepłowniczego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji oraz ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych (dane za 2012 r.).

Wygoda i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo użytkowania to podstawowa cecha, która powinna charakteryzować każdy powszechnie dostępny system zaspakajający podstawowe potrzeby mieszkańców. System grzewczy wykorzystujący ciepło sieciowe, jest najbezpieczniejszą metodą ogrzewania budynków. Użytkownikom tego systemu nie zagraża wybuch, pożar, zaczadzenie czy porażenie prądem elektrycznym. Również wymagania stawiane budynkom zasilanym w ciepło z miejskiej sieci, nie są tak rygorystyczne jak np. budynkom, w których zainstalowano kotły gazowe.

Dodatkowo, użytkownik ciepła sieciowego nie musi obsługiwać urządzeń wytwarzających ciepło, ani troszczyć się o ich przeglądy i konserwacje.

Konkurencyjne i stabilne ceny

Koszty ogrzewania budynków ciepłem sieciowym są porównywalne z kosztami, jakie ponosiłby właściciel ogrzewając je gazem ziemnym.

Ceny oleju opałowego i energii elektrycznej w zestawieniu z cenami ciepła sieciowego dyskwalifikują te produkty na konkurencyjnym rynku nośników energii wykorzystywanych do ogrzewania budynków.

Niezawodność dostaw

Ciepło sieciowe dostarczane jest do odbiorców przez pełny rok kalendarzowy. Gwarancję nieprzerwanych dostaw ciepła zapewnia ciągła praca źródeł oraz promienisto-pierścieniowa budowa sieci ciepłowniczej, umożliwiająca, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowo-konserwacyjnych lub usunięcia awarii sieci, zmianę kierunku zasilania.

Ścisłe przestrzeganie procedur eksploatacyjnych i remontowych, a także regularne przeglądy, remonty, naprawy i konserwacje urządzeń wytwórczych i wszystkich elementów sieci ciepłowniczej, obniżają do minimum ryzyko wystąpienia awarii sieci.

System ciepłowniczy Miasta pozwala na zaspokojenie obecnego i prognozowanego zapotrzebowania na energię cieplną.

Poczucie komfortu

Pracą węzłów cieplnych sterują nowoczesne układy regulacyjne, dostosowujące parametry czynnika grzewczego, do warunków atmosferycznych. Taki sposób regulacji powoduje, że ilość ciepła odbieranego przez Odbiorcę, dostosowana jest zarówno do warunków zewnętrznych, jak i potrzeb i wymagań Odbiorcy. Nawet przy niesprawnych termostatycznych zaworach przygrzejnikowych, układ automatycznej regulacji zapobiega przegrzewaniu mieszkań, a przez to niepotrzebnym stratom ciepła.

Efektywność energetyczna

Optymalny dobór surowców i technologii wytwarzania oraz wysoka sprawność sieci ciepłowniczej powodują, że ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej w Krakowie, charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. Wartość współczynnika wyliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w oparciu o dane eksploatacyjne za 2014 r. wynosi 0,5.

Niska wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, świadczy o wysokiej efektywności energetycznej wytwarzania i dystrybucji ciepła sieciowego.

W tym miejscu należy przypomnieć, że współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego, oleju opałowego i węgla kamiennego wynoszą 1,1 a dla energii elektrycznej pobieranej z polskiego systemu elektroenergetycznego, aż 3,0. Niska wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej przekłada się również na bardzo korzystne świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali, podnosząc ich wartość rynkową.

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij