Słownik pojęć

Kocio?

Urz?dzenie do spalania paliw sta?ych, gazowych lub p?ynnych w celu podgrzania no?nika ciep?a.

Kogeneracja

Kogeneracja (tak?e skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i u?ytkowej energii cieplnej w elektrociep?owni. Ze wzgl?du na mniejsze zu?ycie paliwa, zastosowanie kogeneracji daje du?e oszcz?dno?ci ekonomiczne i jest korzystne pod wzgl?dem ekologicznym – w porównaniu z odr?bnym wytwarzaniem ciep?a w klasycznej ciep?owni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

Kot?ownie lokalne

Lokalne kot?ownie zasilaj?ce jeden b?d? kilka s?siaduj?cych budynków, produkuj? ciep?o na potrzeby centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej pojedynczego budynku lub zespo?u s?siaduj?cych budynków. Kot?ownie tego typu s? najcz??ciej opalane gazem, w?glem kamiennym, biomas? albo olejem opa?owym. Lokalne ?ród?a dobrze sprawdzaj? si? na ma?ych osiedlach, gdzie nie ma dost?pu do scentralizowanych systemów ciep?owniczych.

Ważne:
strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij